STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ
51 PUŁKU PIECHOTY STRZELCÓW KRESOWYCH
Kontakt

Prezes SRH 51ppSK : Tomasz Skiba e-mail: skiba.to@tlen.pl (współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami kultury oraz administracją publiczną)

Wiceprezes SRH 51ppSK : Tomasz Gliński e-mail: tg13@wp.pl (współpraca z grupami rekonstrukcyjnymi, organizatorami imprez historycznych, planowanie kalendarza imprez)

Rekrutacja nowych członków -nabór nowych członków następuje na podstawie deklaracji członkowskiej oraz uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. W celu otrzymania wzoru deklaracji członkowskiej prosimy o kontakt mailowy: tg13@wp.pl